Lappeenrannan toimipisteelle nimetty uusi vetäjä

Lappeenrannan toimipisteen vetäjäksi on nimetty vuoden 2020 alusta Raine Maarnela.

Raine on hyvin motivoitunut saamastaan mahdollisuudesta toimia Lappeenrannan yksikön vetäjänä. Rainen päätavoitteena on kasvattaa ja kehittää Lappeenrannan toimipistettä parantamalla hallin toimintaa, hankkimalla uusia asiakkaita sekä lisätä asennuskapasiteettia.